آمار بروز پایگاه های فعال یکتاوب
AWT IMAGE تعداد کل کاربران: ۵۵۵۰۵۷ کاربر
AWT IMAGE تعداد کل مقالات دریافتی: ۴۲۹۹۱۷ مقاله/پروژه
AWT IMAGE تعداد کل مقالات منتشر شده: ۱۳۶۲۶۹ مقاله/پروژه
AWT IMAGE تعداد کل داوران: ۹۵۳۹۱ داور
AWT IMAGE تعداد داوری های ارسال شده: ۵۵۳۰۴۲ داوری
AWT IMAGE تعداد داوری های انجام شده: ۳۱۸۸۴۳ داوری
AWT IMAGE تعداد کل مطالب سایت: ۸۱۴۰۴ مطلب
این آمار هر ۵ ساعت یکبار بروز می شود