آمار بروز پایگاه های فعال یکتاوب
AWT IMAGE تعداد کل کاربران: ۵۹۰۲۷۴ کاربر
AWT IMAGE تعداد کل مقالات دریافتی: ۴۶۲۰۹۳ مقاله/پروژه
AWT IMAGE تعداد کل مقالات منتشر شده: ۱۴۶۰۶۴ مقاله/پروژه
AWT IMAGE تعداد کل داوران: ۱۰۲۵۷۸ داور
AWT IMAGE تعداد داوری های ارسال شده: ۶۰۰۱۱۸ داوری
AWT IMAGE تعداد داوری های انجام شده: ۳۴۵۸۳۱ داوری
AWT IMAGE تعداد کل مطالب سایت: ۸۵۰۱۲ مطلب
این آمار هر ۵ ساعت یکبار بروز می شود