آمار بروز پایگاه های فعال یکتاوب
AWT IMAGE تعداد کل کاربران: ۵۸۵۵۰۹ کاربر
AWT IMAGE تعداد کل مقالات دریافتی: ۴۵۷۱۸۷ مقاله/پروژه
AWT IMAGE تعداد کل مقالات منتشر شده: ۱۴۴۷۲۳ مقاله/پروژه
AWT IMAGE تعداد کل داوران: ۱۰۱۶۰۸ داور
AWT IMAGE تعداد داوری های ارسال شده: ۵۹۶۲۶۹ داوری
AWT IMAGE تعداد داوری های انجام شده: ۳۴۲۵۷۴ داوری
AWT IMAGE تعداد کل مطالب سایت: ۸۴۳۲۰ مطلب
این آمار هر ۵ ساعت یکبار بروز می شود