آمار بروز پایگاه های فعال یکتاوب
AWT IMAGE تعداد کل کاربران: ۶۰۸۹۰۵ کاربر
AWT IMAGE تعداد کل مقالات دریافتی: ۴۷۲۹۱۶ مقاله/پروژه
AWT IMAGE تعداد کل مقالات منتشر شده: ۱۴۷۴۷۹ مقاله/پروژه
AWT IMAGE تعداد کل داوران: ۱۰۴۸۵۶ داور
AWT IMAGE تعداد داوری های ارسال شده: ۶۲۰۵۴۹ داوری
AWT IMAGE تعداد داوری های انجام شده: ۳۵۷۶۵۹ داوری
AWT IMAGE تعداد کل مطالب سایت: ۸۵۶۷۹ مطلب
این آمار هر ۵ ساعت یکبار بروز می شود