آمار بروز پایگاه های فعال یکتاوب
AWT IMAGE تعداد کل کاربران: ۵۶۹۸۴۱ کاربر
AWT IMAGE تعداد کل مقالات دریافتی: ۴۴۲۶۷۲ مقاله/پروژه
AWT IMAGE تعداد کل مقالات منتشر شده: ۱۴۰۲۲۸ مقاله/پروژه
AWT IMAGE تعداد کل داوران: ۹۸۱۸۷ داور
AWT IMAGE تعداد داوری های ارسال شده: ۵۷۳۱۷۹ داوری
AWT IMAGE تعداد داوری های انجام شده: ۳۳۱۰۷۳ داوری
AWT IMAGE تعداد کل مطالب سایت: ۸۳۳۸۸ مطلب
این آمار هر ۵ ساعت یکبار بروز می شود