آمار بروز پایگاه های فعال یکتاوب
AWT IMAGE تعداد کل کاربران: ۵۶۳۴۰۵ کاربر
AWT IMAGE تعداد کل مقالات دریافتی: ۴۳۶۸۴۴ مقاله/پروژه
AWT IMAGE تعداد کل مقالات منتشر شده: ۱۳۸۰۸۱ مقاله/پروژه
AWT IMAGE تعداد کل داوران: ۹۷۰۷۹ داور
AWT IMAGE تعداد داوری های ارسال شده: ۵۶۵۸۰۲ داوری
AWT IMAGE تعداد داوری های انجام شده: ۳۲۶۴۱۸ داوری
AWT IMAGE تعداد کل مطالب سایت: ۸۲۹۵۰ مطلب
این آمار هر ۵ ساعت یکبار بروز می شود