تغییر و تحول و ارایه خدمات جدید و با کیفیت تر در شرکت یکتاوب

با توجه به انتظارات کاربران و مشتریان شرکت که در طول یک دهه خدمات رسانی حاصل شده است، و نیز نتایج کسب شده از نظر سنجی اخیر شرکت، خدمات شرکت در برخی بخش ها نیاز به تقویت دارند. موضوعات جدیدی که در دستور کار شرکت قرار گرفته اند عبارتند از:
  • برگزاری دوره های آموزشی مفید و موثر در مدیریت سایت ها
  • ارتقای گرافیکی سایت ها و ساده سازی پانل های مدیریت
  • تقویت تیم فنی آموزش و پشتیبانی (تلفنی و ایمیلی)
  • ارایه خدمات اجرایی برای بهبود عملکرد نشریات و ...
در بخش خدمات اجرایی برنامه ریزی شده است تا انواع خدمات اجرایی از مشاوره و آموزش برای نگهداری پایگاه، تا اطلاع رسانی و کمک به افزایش مقالات دریافتی، بررسی مقالات، چاپ نشریات، کمک به توزیع و نمایه سازی، و ... ارایه شود. در خصوص همایش ها و انجمن های علمی نیز خدماتی در حال تدوین و برنامه ریزی هستند.
تا پایان سال، جزییات بیشتر و دقیق تری به همراه هزینه ها اعلام خواهد شد.