خاتمه جشنواره و افزایش هزینه های سامانه های اصلی شرکت

جشنواره زمستانه یکتاوب طبق اعلام قبلی تا 22 بهمن ادامه داشت و با رسیدن به این تاریخ متوقف شده است. در نتیجه تخفیف های خرید سامانه ها متوقف شده و هزینه استفاده از سامانه های اصلی شرکت به 30 میلیون ریال افزایش یافته است.
بخش تخفیف سامانه ها با استقبال خوبی مواجه شد و حدود 50 درخواست سامانه طی مدت جشنواره دریافت شده و پاسخ داده شد. به خصوص در آخرین روزهای جشنواره روزانه چند درخواست دریافت گردید.
اما در بخش نظرسنجی با وجود تعداد بسیار کم پرسش ها، مورد استقبال زیادی قرار نگرفت. حدود 80 نفر برای ارسال فرم نظرسنجی اقدام کرده اند که 70 نظر قابل قبول بوده و در مجموع نظرات بسیار خوب و ارزشمندی در اختیار یکتاوب قرار داده اند. با توجه به اعلام شرکت برای ارایه جوایز مشروط به دریافت 500 نظر، از ارایه جوایز به صورتی که اعلام شده بود منصرف شدیم. در عوض برای جبران وقتی که این عزیزان برای ارسال نظرات خود صرف کرده اند، به زودی و با آغاز توزیع هدایای تبلیغاتی عید امسال، هدایای ارزشمندی معادل حداقل 500 هزار ریال برای تمامی آنها ارسال خواهد شد.