افزایش امنیت و رفع اشکال امنیتی در نسخه 2612 برنامه یکتاوب

اصلاحات امنیتی جدیدی در نسخه 2612 برنامه یکتاوب انجام شد. همچنین یک اشکال امنیتی که اجازه نفوذ از طریق SQL Injection در یک بخش از برنامه را می داد شناسایی و برطرف شد. تمام سایت های تحت حمایت یکتاوب که دسترسی به آنها وجود داشت نیز به نسخه جدید برنامه (2612) بروزرسانی شدند. لطفا چنانچه نسخه نرم افزار شما پایین تر است حتما برای بروزرسانی پایگاه پیگیری لازم را انجام داده یا دسترسی فراهم نمایید.