اطلاعیه زمانبندی پروژه های جاری شرکت در نیمه اول سال 94

حدود شش ماه است که پروژه هایی برای ارتقای امکانات برنامه و نیز کیفیت خدمات شرکت آغاز شده است. اما متاسفانه تعدد کارها و حجم زیاد برخی پروژه ها و نیز وقت زیادی که برای افزایش امنیت سرور و سایت ها گذاشته شد (از جمله دفع حملات مکرر) باعث شده است در برخی کارها تاخیر ایجاد شود.
در خصوص تغییر قالب های نشریات قرار بود از ابتدای سال جاری صفحه اول سایت ها جدید شود، اما تصمیم گرفته شد کار بیشتری روی این قالب انجام شود و همه صفحات و مطالب و فرم ها هم با قالب جدید تنظیم شوند. این امر باعث شد حجم کار چند برابر شود. ظرف سه ماه گذشته سایر پروژه های شرکت برای نهایی شدن این قالب کند شده است.

با توجه به تجمع پروژه های انجام نشده در شرکت، طرح تغییر قالب به صورت موقت متوقف می شود تا ظرف یک ماه سایر پروژه ها که وقت کمتری می گیرند انجام شوند و سپس کار تغییر قالب تا اواسط سال نهایی شود.

پروژه هایی که فعلا در اولویت خواهند بود عبارتند از:
تغییرات سامانه مدیریت نشریات متناسب با توصیه های اعلام شده از سوی معاونت تحقیقات وزارت بهداشت، برگزاری دوره آموزش لینوکس، تکمیل راهنمای جدید و مفهومی برنامه، بروزرسانی اسناد و اطلاعات درج شده در سایت برای سال جدید و انجام برخی درخواست های کاربران برنامه

تکمیلی: با توجه به شروع امتحانات دانشگاه ها، دوره لینوکس در تیرماه آغاز خواهد شد.