آمار بروز پایگاه های فعال یکتاوب
AWT IMAGE تعداد کل کاربران: ۸۱۱۰۱۹ کاربر
AWT IMAGE تعداد کل مقالات دریافتی: ۶۱۷۶۱۵ مقاله/پروژه
AWT IMAGE تعداد کل مقالات منتشر شده: ۱۹۳۶۹۳ مقاله/پروژه
AWT IMAGE تعداد کل داوران: ۱۳۶۷۶۲ داور
AWT IMAGE تعداد داوری های ارسال شده: ۸۱۰۶۴۱ داوری
AWT IMAGE تعداد داوری های انجام شده: ۴۶۳۵۷۰ داوری
AWT IMAGE تعداد کل مطالب سایت: ۱۵۰۸۷۷ مطلب
این آمار هر ۵ ساعت یکبار بروز می شود